De Factor Mens

installatie, lichtbakken, video en audio


In de gewelven van het museum zijn lichtbakken en een videomonitor opgesteld. De video toont als onontkoombaar feit de langzame overgang van het romantische mensbeeld in de mens-machine. De lichtbakken laten, steeds in drietallen, afgeleide, van de videobeelden zien,’Bezielde Kunst’ ‘Museum de Commanderie van St. Jan’ (nu Valkhofmuseum), Nijmegen, 1994Afbeeldingen:Publicaties:


Bezielde treurnis maakt toch gelukkigbekijk


Terug Afdrukken