Onderzoek naar het gebruik van nieuwe media in de openbare ruimte, publicatie

Stroom hcbk te Den Haag , Amsterdams Fonds voor de Kunst , de Rotterdamse Kunststichting en CBK-Groningen

Publicaties:


Pleidooi voor het gebruik van bekijk


Terug Afdrukken